آیا صلاحیت رانندگان اسنپ تایید می‌شود؟

شاید بسیاری از شما که روزانه با اسنپ رفت‌و‌آمد می‌کنید، اطلاع نداشته باشید که یک متقاضی برای فعالیت در ناوگان اسنپ باید چه مراحلی را برای ثبت‌نام و پذیرفته شدن در این ناوگان پشت سر بگذارد. کاربران راننده‌ سرمایه‌‌ی ارزشمند اسنپ و پشتوانه‌ی ما در ارائه‌ی خدمات به کاربران مسافر به شمار می‌روند. از همین رو تمامی کسانی که در ناوگان اسنپ فعالیت می‌کنند دارای مدرک تایید صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا هستند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات اسنپ برای حفظ امنیت کاربران مسافر اصلاح روند ثبت‌نام و پذیرش کاربران راننده در این ناوگان بوده است. اکثر سازمان‌ها و شرکت‌ها برای استخدام افراد به گرفتن گواهی سوءپیشینه اکتفا می‌کنند، ولی از آنجا که تامین امنیت کاربران مسافر در سفر از اولویت‌های مهم ماست، تایید صلاحیت همه‌‌جانبه‌ی رانندگان را به پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا سپرده‌ایم. پس از اتمام ثبت‌نام و ارائه‌ی مدارک، نتیجه‌ی درخواست تایید صلاحیت متقاضیان از طرف ناجا به شرکت اسنپ اعلام می‌شود.

پلیس امنیت با در اختیار داشتن بانک‌های اطلاعاتی کامل و همچنین بررسی صلاحیت راننده از چندین منبع مختلف، سوابق افراد را به‌صورت همه‌جانبه بازبینی می‌کند. به این ترتیب حتی فردی که گواهی عدم سوءپیشینه دارد هم ممکن است برای فعالیت در اسنپ از سوی ناجا رد صلاحیت شود.

از ثبت‌نام تا تایید صلاحیت:

  • اتمام مراحل ثبت‌نام و ارائه مدارک برای فعالیت در ناوگان اسنپ
  • بارگذاری اطلاعات فرد متقاضی در پرتال مشترک اسنپ با ناجا
  • بررسی سوابق متقاضی از طریق شماره‌ی ملی
  • اعلام نتیجه‌ی استعلام ناجا (تایید یا عدم تایید صلاحیت) به اسنپ